Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tập huấn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2010 – 2011 cho các tỉnh, thành khu vực phía Nam

  Hôm qua, Vụ Công tác học sinh sinh viên (HSSV), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2010 – 2011” cho hơn 1.000 đại biểu là các Hiệu trưởng, giáo viên và cán bộ công tác trong ngành giáo dục của các trường Đại học (ĐH), Cao Đẳng (CĐ), Trung cấp chuyện nghiệp (TCCN) đến từ 32 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

  HTML clipboard

  Mục đích của hội nghị nhằm tập trung đánh giá và thảo luận một số kỹ năng đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đang có chiều hướng diễn biến khá phức tạp trong giới HSSV hiện nay và phổ biến một số nội dung mới về lãnh đạo và quản lý, chấn chỉnh hiệu lực công tác HSSV.

  TTXVN

  .