Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thành lập Trường CĐ nghề Nguyễn Trường Tộ

    Sáng 24.4, Trường CĐ nghề Nguyễn Trường Tộ chính thức được công bố thành lập theo quyết định của Bộ LĐ-TB-XH trên cơ sở nâng cấp từ Trường trung học Công nghiệp TP.HCM.

    Năm nay, trường xét tuyển 240 sinh viên bậc CĐ nghề ở các ngành điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, tin học văn phòng; 750 sinh viên cho 7 ngành ở bậc trung cấp nghề và 1.160 học sinh cho 13 ngành bậc trung cấp chuyên nghiệp.

    Theo Thanh Niên