Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tiếp tục với Đề án di dời một số đại học, cao đẳng

  Ngày 7/5, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 3593/VPCP-KGVX về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đối với Đề án "Di dời một số trường đại học, cao đẳng từ nội thành thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các khu quy hoạch".

  Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đây là một Đề án có ý nghĩa tích cực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và đề xuất được một số nội dung cần thiết, song điều kiện tài chính chưa khả thi.

  Do vậy, Đề án cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thêm theo hướng làm rõ một số vấn đề để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

  Mục tiêu trước mắt của Đề án là làm giảm mật độ sinh viên tại một số khu vực của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

  Ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

  Mục tiêu lâu dài nhằm tạo điều kiện cho các trường đại học, cao đẳng có cơ sở vật chất-kỹ thuật đạt quy chuẩn, đáp ứng các yêu cầu phục vụ đào tạo, sinh hoạt của cán bộ cũng như sinh viên nhà trường; đồng thời hướng đến xây dựng nhà trường tiên tiến và nền giáo dục đại học Việt Nam hiện đại, chuẩn hóa, xã hội hóa, quốc tế hóa.

  Để đáp ứng mục tiêu trước mắt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xác định cụ thể tiêu chí, điều kiện và giải pháp khả thi triển khai thực hiện trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2015.

  Đối với giai đoạn 2016-2020 cần xác định rõ các nguyên tắc, giải pháp làm cơ sở cho các địa phương, các trường chuẩn bị trước. Đối với giai đoạn 2021-2025 cần đề ra những định hướng, nguyên tắc chung làm cơ sở cho các trường, các địa phương xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và định hướng đầu tư.

  Phó Thủ tướng lưu ý Đề án cần phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và Quy hoạch hệ thống trường đại học, cao đẳng vùng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030./.

  TTXVN