Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Toàn cảnh tuyển sinh các lớp đầu cấp tại quận 5 và quận 6, TP.HCM

  Ngày 20.5, Phòng Giáo dục quận 5 và quận 6 đã công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2015- 2016.

  Ảnh: Thanh Hiếu

  Quận 5

  Mầm non: Từ ngày 25.5 đến ngày 30.6, các trường thông báo kế hoạch huy động trẻ, nhận hồ sơ từ ngày 1 đến 15.7, công bố danh sách học sinh ngày 27.7.

  Tên phường

  Tổng số trẻ trong phường

  (5 tuổi)

  Tên trường MG, MN

  Tổng số phòng học

  Nhóm trẻ

  Mầm

  Chồi

  Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi

  Nhóm

  Số trẻ

  Số lớp

  Số trẻ

  Số lớp

  Số trẻ

  Số lớp

  Số trẻ

  P. 1

  105

  MN 1

  13

  3

  60

  3

  90

  3

  105

  4

  140

  100%

  P. 3

  117

  MN 3

  9

  4

  90

  2

  70

  2

  60

  1

  40

  100%

  P. 4

  70

  MN4

  4

  1

  15

  1

  15

  1

  15

  1

  20

  100%

  P1+P3+P4

   

  MN HM3

  17

  2

  50

  5

  192

  5

  193

  5

  185

  Chuẩn Quốc Gia

  P. 2

  180

  MN 2A

  5

  1

  20

  1

  30

  1

  30

  2

  60

  100%

  MN 2B

  8

  0

  0

  2

  70

  3

  100

  3

  110

  100%

  P. 5

  103

  MN 5A

  12

  3

  80

  3

  100

  3

  110

  3

  120

  100%

  MN 5B

  5

  1

  25

  1

  35

  2

  70

  1

  40

  100%

  P2+P5

   

  MN Vàng Anh

  12

  2

  80

  4

  160

  3

  177

  3

  164

  Chuẩn Quốc Gia

  P.6

  125

  MN 6

  6

  1

  30

  1

  35

  2

  55

  2

  60

  100%

  P7+P8

  P7: 138

  P8: 73

  MN

  Sơn Ca

   

  11

  2

  75

  3

  110

  3

  120

  3

  115

  Chuẩn Quốc Gia

  MN 8

  7

  1

  40

  2

  85

  2

  85

  2

  80

  Chuẩn Quốc Gia

  P. 9

  89

  MN 9

  14

  4

  95

  3

  90

  4

  170

  3

  120

  100%

  P. 10

  112

  MN 10

  10

  2

  70

  3

  135

  2

  100

  3

  120

  100%

  P. 11

  145

  MN 11

  10

  1

  40

  3

  110

  3

  120

  3

  120

  100%

  P. 12

  78

  MN 12

  11

  4

  100

  2

  80

  3

  90

  2

  80

  100%

  P. 10+

  P.11+

  P.12

   

  MN

  HM 2

  24

  0

  0

  8

  336

  8

  345

  8

  320

  Chuẩn Quốc Gia

  P. 13

  185

  MN 13

  9

  2

  50

  3

  105

  2

  80

  2

  80

  100%

  P. 14

  102

  MN 14A

  7

  1

  25

  2

  60

  2

  60

  2

  70

  100%

  MN 14B

  9

  2

  30

  2

  50

  2

  50

  3

  70

  100%

  P14+

  P15

  P15:

  122

  MN HM1

  23

  4

  160

  7

  280

  7

  244

  5

  190

  Chuẩn Quốc Gia

  Lớp 1: Từ ngày 1 đến ngày 27.6, các trường thông báo kế hoạch tuyển sinh, nhận hồ sơ từ ngày 29.6 đến ngày 4.7, cống bố danh sách ngày 31.7.

  Tên trường tiểu học

  Tên phường, khu phố

  Tổng số trẻ 6 tuổi

  Khả năng nhận

  Chỉ tiêu nhận

   

  Tỷ lệ huy động

  Tổng số lớp

  Số HS lớp

   

  Số lớp

  Tổng số HS

  Học 1 buổi

  Học 2 buổi

  TCNN

  Bán trú

   

  Hàm Tử

  P. 1

  172

  5

  40

  0

  5

  0

  5

  200

  100%

  Trần Bình Trọng

  P. 2

   

  155

  6

  35

  0

  6

  3

  6

  210

  100%

  Huỳnh Mẫn Đạt

  P. 2

  P. 7

  P2: 80

  P7: 80

  4

  40

  0

  4

  0

  2

  160

  100%

  Huỳnh Kiến Hoa

  P. 6

  P. 7

  P6:129

  P7: 30

  5

  35

  0

  5

  1

  5

  175

  100%

  Trần Quốc Toản

  P. 7

  P. 8

  P. 9

  P7: 65

  P8: 30

  P9: 45

  4

  40

  0

  4

  0

  4

  160

  100%

  Phạm Hồng Thái

  P. 8

  P. 9

  P8: 73

  P9: 90

  5

  35

  0

  5

  0

  5

  175

  100%

  Bàu Sen

  P. 3

  132

  7

  35

  0

  7

  6

  7

  245

  100%

  Lê Văn Tám

  P. 4

  120

  3

  40

  0

  3

  0

  3

  120

  100%

  Chương Dương

  P. 5

  109

  4

  35

  0

  4

  0

  4

  140

  100%

  Lý Cảnh Hớn

  P. 10

  100

  4

  35

  0

  4

  2

  4

  140

  100%

  Chính Nghĩa

  P. 10

  P. 11

  P10: 50

  P11: 110

  10

  35

  0

  10

  5

  10

  350

  100%

  Minh

  Đạo

   

  P. 11

  P. 12

  P11:110

  P12: 50

  10

  35

  0

  10

  1

  10

  350

  100%

  Nguyễn Viết Xuân

  P. 11

  P. 12

  P. 14

   

  P11: 58

  P12: 60

  P14: 20

   

  5

  35

  0

  5

  2

  5

  175

  100%

  Nguyễn Đức Cảnh

  P. 14

  P14: 125

  P15: 35

  6

  35

  0

  6

  2

  6

  210

  100%

  Lê Đình Chinh

  P. 13

  P13:100

  6

  35

  0

  6

  4

  3

  210

  100%

  Hùng Vương

  (Học tại 36 Phú Hữu, P14)

  P. 15

  140

  4

  35

  0

  4

  1

  4

  140

  100%

  Trường hợp học sinh có hộ khẩu tập thể hoặc mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú KT3 tại Quận 5 kể từ tháng 1 năm 2015, Ban chỉ đạo tuyển sinh của quận sẽ xem xét phân bổ trường học tùy tình hình cụ thể.

  Lớp 6

  Stt

  Trường THCS

  Số lớp

  Tổng số học sinh

  Tiếp nhận học sinh đã học

  tiểu học tại Quận 5

  Tăng cường

  Lớp thường

  Trường

  HK - KT3 Q5

  HK ngoài Q5

  Anh

  Hoa -

  Pháp

  1

  Ba Đình

  (12 lớp)

   

   

  10

   

  Hàm Tử

  137

   

  1

   

   

   

  Trần Bình Trọng

  30

  15

   

   

   

   

  Trần Bình Trọng

  159

  56

   

   

   

   

  Lê Văn Tám

  74

   

   

  1

   

   

  Minh Đạo

  (Tiếng Pháp)

  12

  22

   

   

   

   

  Ưu tiên học sinh có HK P2/Q5

  49

   

  Cộng

  1

  1

  10

  554

   

  461

   

  93

  2

  Kim Đồng

   

  Kim Đồng

  (12 lớp)

   

   

   

   

   

  9

   

  Bàu Sen

  105

  23

  3

   

   

   

  Bàu Sen

  107

  25

   

   

   

   

  Huỳnh Mẫn Đạt

  71

   

   

   

   

   

  Huỳnh Kiến Hoa

  124

   

   

   

   

   

  Chương Dương

  102

   

   

   

   

   

  Ưu tiên học sinh có HK P7/Q5

  39

   

  Cộng

  3

   

  9

  596

   

  548

  48

  3

  Lý Phong

  (10 lớp)

   

   

  10

   

  Trần Quốc Toản

  98

  41

   

   

   

   

  Phạm Hồng Thái

  104

  42

   

   

   

   

  Chương Dương

   

  32

   

   

   

   

  Lê Văn Tám

   

  35

   

   

   

   

  Hàm Tử

   

  52

   

   

   

   

  Ưu tiên học sinh có HK P9/Q5

  49

   

  Cộng

   

   

  10

  453

   

  251

  202

  4

  Mạch Kiếm Hùng

  (9 lớp)

   

   

  6

   

  Nguyễn Viết Xuân

   

  52

   

  2

   

   

  19

  32

   

  1

   

   

  Huỳnh Kiến Hoa

  31

  03

   

   

   

   

   

  28

   

   

   

   

  Huỳnh Mẫn Đạt

   

  52

   

   

   

   

  Lý Cảnh Hớn

   

  28

   

   

   

   

  Minh Đạo

   

  75

  Cộng

   

  3

  6

  320

   

  50

  270

  5

  Hồng Bàng

  (19 lớp)

   

   

  15

   

  Minh Đạo

  261

  100

   

   

   

   

  Chính Nghĩa

  150

  30

  4

   

   

   

  78

  76

   

   

   

   

  Nguyễn Viết Xuân

  56

   

   

   

   

   

  Lý Cảnh Hớn

  26

   

   

   

   

   

  Ưu tiên học sinh có HK P12/Q5

  05

   

  Cộng

  4

   

  15

  782

   

  576

  206

  6

  Trần Bội Cơ

  (17 lớp)

   

   

  13

   

  Nguyễn Đức Cảnh

  78

  72

   

  1

   

   

  30

  15

   

   

   

   

  Hùng Vương

  56

  57

   

  1

   

   

  23

  11

   

   

   

   

  Lê Đình Chinh

  90

  67

  2

   

   

   

  39

  41

   

   

   

   

  Chính Nghĩa

   

  52

   

   

   

   

  Ưu tiên học sinh có HK P14/Q5

  52

   

  Cộng

  2

  2

  13

  683

   

  368

  315

  7

   

  Văn Lang

  (2 lớp)

   

   

  2

  81

  Văn Lang

  18

  73

   

   

   

  03

  Kiều Mỹ

  02

  03

  Cộng

   

   

  2

  96

   

  20

  76

  Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Nhận 50% chỉ tiêu được giao dành cho học sinh có hộ khẩu Q.5.

  Học sinh các trường tiểu học Minh Đạo, Chính Nghĩa có hộ khẩu ngoài Quận 5 được phân bổ về Trường THCS Hồng Bàng trên cơ sở xét điểm từ cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Số học sinh còn lại sẽ được phân bổ về các trường THCS Mạch Kiếm Hùng, Trần Bội Cơ (theo sự phân bổ như trên)

  Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại quận nhưng học tại các trường ngoài quận, thực hiện đúng việc phân tuyến do Phòng GD quận qui định như sau: THCS Ba Đình ưu tiên Phường 1, 2, 3, 4; Kim Đồng (Phường 5, 6, 7); Lý Phong (Phường 8, 9); Mạch Kiếm Hùng (Phường 10, 11); Hồng Bàng (Phường 12); Trần Bội Cơ (Phường 13, 14, 15).

  Chương trình tăng cường tiếng Anh tại 4 trường THCS Hồng Bàng, Kim Đồng, Ba Đình và Trần Bội Cơ nhận học sinh học chương trình này tại 4 trường tiểu học Trần Bình Trọng, Bàu Sen, Chính Nghĩa và Lê Đình Chinh được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình và có điểm toàn năm từng kỹ năng môn tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu. Những trường hợp không đạt yêu cầu trên sẽ được chuyển sang học lớp thường theo phân tuyến như trên.

  Học sinh học chương trình song ngữ tiếng Pháp tại Trường tiểu học Minh Đạo được chuyển thẳng vào lớp 6 song ngữ tiếng Pháp Trường THCS Ba Đình khi đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 8 điểm trở lên của năm học lớp 5 và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên.

  Những trường hợp không đạt yêu cầu trên hoặc phụ huynh có đơn xin cho học sinh không tiếp tục theo học chương trình tiếng Pháp vì lý do sức khỏe, Hội đồng tuyển sinh Trường THCS Ba Đình sẽ sắp xếp cho học sinh được học lớp 6 thường tại trường THCS Ba Đình.

  Chương trình tăng cường tiếng Trung tại 2 trường THCS Trần Bội Cơ và Mạch Kiếm Hùng nhận học sinh học chương trình này tại các trường tiểu học Huỳnh Kiến Hoa, Nguyễn Viết Xuân, Hùng Vương và Nguyễn Đức Cảnh đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học và đã được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình tăng cường tiếng Trung.

  Những trường hợp không đạt yêu cầu trên sẽ được chuyển sang học lớp thường tại các trường THCS Trần Bội Cơ và Mạch Kiếm Hùng.

  Từ ngày 15 đến ngày 20. 6, các trường nhận hồ sơ của học sinh, ngày 10.7 công bố danh sách.

  Quận 6

  Mầm non: Huy động 100% trẻ 5 tuổi trong diện đi học (sinh năm 2010) đang cư ngụ tại quận vào các trường mầm non.Các trường hợp không có hộ khẩu (KT3) tại quận phải được hội đồng tuyển sinh Phòng GD phê duyệt.

  Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1.7 đến ngày 15.8 theo phân tuyến như sau:

  STT

  TRƯỜNG

  CHỈ TIÊU

  HUY ĐỘNG

  PHÂN CHIA CỤ THỂ THEO CÁC LỚP

  01

  Mầm non Rạng Đông 1

  178

  Nhà trẻ: 45

  Lớp mầm: 94

  Lớp chồi: 15

  Lớp lá: 24

  02

  Mầm non Rạng Đông 2

  124

  Nhà trẻ: 45

  Lớp mầm: 40

  Lớp chồi: 11

  Lớp lá: 28

  03

  Mầm non Rạng Đông 3

  105

  Nhà trẻ: 35

  Lớp mầm: 20

  Lớp chồi: 20

  Lớp lá: 30

   

  04

  Mầm non Rạng Đông 4

  165

  Nhà trẻ: 140

  Lớp chồi: 05

  Lớp lá: 20

  05

  Mầm non Rạng Đông 5

  128

  Nhà trẻ: 43

  Lớp mầm: 45

  Lớp chồi: 20

  Lớp lá: 20

  06

  Mầm non Rạng Đông 5A

  155

  Nhà trẻ: 45

  Lớp mầm: 65

  Lớp chồi: 23

  Lớp lá: 22

  07

  Mầm non Rạng Đông 6

  95

  Nhà trẻ: 67

  Lớp mầm: 22

  Lớp lá: 06

  08

  Mầm non Rạng Đông 6A

  120

  Nhà trẻ: 55

  Lớp mầm: 25

  Lớp chồi: 30

  Lớp lá: 10

  09

  Mầm non Rạng Đông 7

  88

  Nhà trẻ: 40

  Lớp mầm: 48

  10

  Mầm non Rạng Đông 9A

  63

  Nhà trẻ: 30

  Lớp mầm: 13

  Lớp chồi: 08

  Lớp lá: 12

  11

  Mầm non Rạng Đông 9

  132

  Nhà trẻ: 40

  Lớp mầm: 80

  Lớp lá: 12

  12

  Mầm non Rạng Đông 10

  211

  Nhà trẻ: 100

  Lớp mầm: 60

  Lớp lá: 51

  13

  Mầm non Rạng Đông 11

  130

  Nhà trẻ: 40

  Lớp mầm: 35

  Lớp chồi: 24

  Lớp lá: 31

  14

  Mầm non Rạng Đông 11A

  185

  Nhà trẻ: 140

  Lớp mầm: 20

  Lớp chồi: 10

  Lớp lá: 10

  15

  Mầm non Rạng Đông 12

  107

  Nhà trẻ: 48

  Lớp mầm: 25

  Lớp lá: 34

   

  16

  Mầm non Rạng Đông 13

  153

  Nhà trẻ: 40

  Lớp mầm: 45

  Lớp chồi: 53

  Lớp lá: 15

  17

  Mầm non Rạng Đông 14

  150

  Nhà trẻ: 58

  Lớp mầm: 47

  Lớp chồi: 30

  Lớp lá: 15

  18

  Mầm non Rạng Đông Quận

  120

  Nhà trẻ: 98

  Lớp mầm: 22

   

  Tổng cộng

  2409

   

  Lớp 1: Phường gửi giấy báo nhập học từ ngày 10- 20.6, các trường tiểu học tuyển sinh từ ngày 1- 22.7, công bố danh sách học sinh ngày 31.7.

  Các trường tiểu học nhện học sinh theo chỉ tiêu và phân tuyến sau:

  STT

  TRƯỜNG

  CHỈ TIÊU
  ĐỊA BÀN TUYỂN SINH

  1

  Nguyễn Huệ

  237 HS

  Phường 1: 237

  2

  Nguyễn Thiện Thuật

  115 HS

  Phường 2: 115

  3

  Kim Đồng

  207 HS

  Phường 3: 123

  Phường 7: 84

  4

  Nhật Tảo

  158 HS

  Phường 4: 158

  5

  Châu Văn Liêm

  130 HS

  Phường 5: 130

  6

  Chi Lăng

  257 HS

  Phường 5: 80

  Phường 6: 177

  7

  Phạm Văn Chí

  310 HS

  Phường 7: 73

  Phường 8: 159

  Phường 10: 78

  8

  Bình Tiên

  170 HS

  Phường 8: 78

  Phường 5: 92

  9

  Lê Văn Tám

  307 HS

  Phường 9: 187

  Phường 12: 120

  10

  Phú Định

  270 HS

  Phường 10: 270

  11

  Phù Đổng

  262 HS

  Phường 10: 56

  Phường 11: 206

  12

  Tiểu học Phường 11

  299 HS

  Phường 10: 56

  Phường 11: 169

  Phường 12: 74

  13

  Lam Sơn

  245 HS

  Phường 12: 245

  14

  Him Lam

  60 HS

  Phường 13: 60

  15

  Trương Công Định

  490 HS

   

  Phường 13: 382

  Phường 14: 108

  16

  Phú Lâm

  480 HS

   

  Phường 12: 40

  Phường 13: 200

  Phường 14: 240

  17

  Võ Văn Toản

  100 HS

   

  Phường 2: 30

  Phường 5: 10

  Phường 6: 60

  18

  Hùng Vương

  120 HS

   

  Phường 8: 78

  Phường 7: 42

   

  Tổng cộng:

  4217 HS

   

  Lớp 6: Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học được phân tuyến vào các trường THCS gần nơi cư trú. Riêng học sinh các phường không có trường THCS trên địa bàn được phân tuyến các trường xa nơi cư trú hơn.

  Hồ sơ tuyển sinh bao gồm: Đơn xin nhập học vào lớp 6 THCS; Học bạ (bản chính) của cấp tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp bị mất học bạ thì Hiệu trưởng trường tiểu học căn cứ vào hồ sơ lưu trữ tại trường cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có xác nhận của Trưởng phòng GD; Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; Bản sao hộ khẩu thường trú (KT3) hoặc bản photo hộ khẩu (KT3) kèm theo bản chính để đối chiếu.

  Đối với các trường hợp HS hoàn thành chương trình tiểu học tại các quận, huyện khác mà có HKTT hoặc KT3 tại quận 6 nếu có nhu cầu học lớp 6 tại quận 6 thì sẽ được phân bổ vào các trường THCS theo địa bàn cư trú.

  Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại quận 6, có hộ khẩu thường trú ngoài quận 6 nếu có nhu cầu học lớp 6 tại quận 6 sẽ được phân bổ vào các trường THCS sau: Nguyễn Đức Cảnh, Văn Thân, Đoàn Kết.

  Các trường tuyển sinh từ 15.6 đến 13.7 theo chỉ tiêu phân tuyến như sau:

  STT

  TRƯỜNG

  CHỈ TIÊU

  ĐỊA BÀN TUYỂN SINH

  01

  Bình Tây

  (Có 2 lớp TCTA)

  439 HS

  - HS có HKTT (KT3) tại Phường 1 (151HS); Phường 2 (68 HS); Phường 3 (86HS)

  - Phường 4: HS có HKTT (KT3) tại khu phố 1,2 (52 HS)

  - 82 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Nguyễn Huệ đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

  02

  Phạm Đình Hổ

  (Có 4 lớp TCTA và 1 lớp TCTH)

  442 HS

   

  - Phường 4: HS có HKTT (KT3) tại khu phố 3,4,5 (131 HS)

   

  - Phường 7: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 2, 3 (107 HS)

  - 152 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Võ Văn Tần đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

  - 52 học sinh TCTH của trường TH Kim Đồng đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTH của cấp tiểu học và có điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

  03

  Hậu Giang

  (Có 1 lớp TCTA và 2 lớp TCTH )

  337 HS

   

  - HS có HKTT (KT3) tại Phường 5 (152 HS)

  - Phường 6: HS có HKTT (KT3) khu phố 2, 4 (74 HS)

  - 40 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Chi Lăng đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

  - 71 học sinh TCTH của trường TH Châu Văn Liêm đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTH của cấp tiểu học và có điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

   

  04

  Nguyễn Đức Cảnh

  (Có 2 lớp TCTA)

  276 HS (HS hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại quận 6, có HKTT ngoài quận)

  - Phường 6: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 3, 5 (82 HS).

  - Phường 14: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 2 (108 HS).

  - 86 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Him Lam (Phường 8:3HS; Phường10: 1 HS; Phường11: 3 HS; Phường 12: 3 HS; Phường 14: 25 HS; ngoài quận 6: 51 HS) đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

  05

  Văn Thân

  257 HS (HS hoàn thành chương trình tiểu học tại quận 6, có HKTT ngoài quận)

  - HS có HKTT (KT3) tại Phường 8 (257 HS).

   

  06

  Hoàng Lê Kha

  (Có 2 lớp TCTA)

  343 HS

   

  - HS có HKTT (KT3) tại Phường 9 (98HS).

  - Phường 13: HS có HKTT (KT3) tại khu phố 1, 2 (155 HS)

  - 65 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Lê Văn Tám đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

  - 25 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Him Lam (Phường 13) đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

  07

  Phú Định

  (Có 2 lớp TCTA)

  317 HS

   

  - Phường 7: HS có HKTT (KT3) khu phố 4, 5 (39 HS).

  - HS có HKTT (KT3) tại Phường10 (207HS).

  - 71 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Phú Định đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

  08

  NguyễnVăn Luông

  (Có 2 lớp TCTA)

  384 HS

   

  - Phường 11: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 2, 3, 4 (210 HS)

  - Phường 12: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 2, 3 (106 HS)

  - 68 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Phù Đổng đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

  09

  Đoàn Kết

  407 HS (HS hoàn thành chương trình tiểu học tại quận 6, có HKTT ngoài quận)

  - Phường 13: HS có HKTT (KT3) khu phố 3, 4, 5 (240 HS)

  - Phường 14: HS có HKTT (KT3) tại khu phố 3, 4, 5, 6 (167 HS).

   

  10

  Lam Sơn

  (Có 3 lớp TCTA)

  455 HS

   

  - Phường 11: HS có HKTT (KT3) khu phố 5, 6 (71 HS)

  - Phường 12: HS có HKTT (KT3) khu phố 4, 5, 6, 7, 8 (203 HS)

  - Phường13: HS có HKTT (KT3) khu phố 6 (46 HS)

  - 135 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Phú Lâm đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

   

  Tổng cộng

  3657 học sinh (3506 HS có HKTT Q6 + 12 HS TCTH có HKTT ngoài Q6 + 139 HS TCTA có HKTT ngoài Q6)

  Theo B.Thanh (TNO)