Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM: Tăng cường kiểm tra, xử lý cơ sở đào tạo lái xe ô tô

    Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa chỉ đạo Phòng Quản lý sát hạch và Cấp giấy phép lái xe tham mưu cho Giám đốc Sở các biện pháp giải quyết, xử lý chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót trong công tác giảng dạy và tổ chức thi tốt nghiệp đối với các cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

    Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ công tác đào tạo, thi tốt nghiệp. Qua đó, xây dựng tiêu chí tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng đào tạo hàng năm đối với các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn thành phố.

    Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TPHCM cần tăng cường kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong công tác đào tạo, thi tốt nghiệp tại các cơ sơ đào tạo lái xe để xử lý và tham mưu kịp thời cho Giám đốc Sở biện pháp chấn chỉnh, tăng cường quản lý.

    SGGP