Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trên 80% trường ĐH-CĐ xây dựng cam kết chất lượng đào tạo

    Theo thống kê mới nhất của Bộ GD-ĐT, đến nay đã có 343/420 trường ĐH-CĐ trong nước xây dựng cam kết chất lượng đào tạo, đạt tỷ lệ 81,7%. Ngoài ra, có 336 trường đã tổ chức rà soát, bổ sung các chỉ số hoặc xây dựng mới chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

    Bộ GD-ĐT cho biết, năm học 2011-2012, bộ đình chỉ tuyển sinh 4 trường và 17 ngành; khấu trừ chỉ tiêu tuyển sinh đối với những trường tuyển vượt chỉ tiêu đã được bộ xác định, không cho phép mở ngành đào tạo, không xét thi đua khen thưởng đối với những trường có vi phạm. Ngoài ra, bộ cũng đã tổ chức thanh tra 33 cơ sở giáo dục đại học và một số viện, trung tâm về liên kết đào tạo, yêu cầu các đơn vị có sai phạm chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo trái phép và tự xây dựng phương án chuyển số học sinh đang học các lớp liên kết đến cơ sở có đủ điều kiện bảo đảm chất lượng để đào tạo tiếp, khắc phục hậu quả…

    SGGPO