Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trường TCCN tư thục phải có tối thiểu 70% giáo viên cơ hữu

    Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tư thục mà Bộ GD-ĐT mới ban hành, trường TCCN tư thục phải có số lượng giáo viên đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 22 học sinh/giáo viên đối với các ngành kỹ thuật công nghệ và không quá 28 học sinh/giáo viên đối với các ngành còn lại (trừ một số ngành nghệ thuật, thể dục thể thao).

    HTML clipboard

    Trong đó số giáo viên cơ hữu của các bộ môn phải đảm bảo tối thiểu 70% khối lượng chương trình tương ứng với mỗi khối kiến thức kỹ năng của ngành định mở.

    Theo Thanh Niên