Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Từ năm học 2013: Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về giáo dục công

    Từ năm học 2013, các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục nắm bắt nhu cầu, mong muốn của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

    Theo đó, có ba yếu tố được triển khai là bộ câu hỏi điều tra xã hội học, chọn mẫu điều tra xã hội học và dựa trên các chỉ số hài lòng. Mức độ hài lòng của người dân sẽ được chia làm 5 cấp độ là rất hài lòng, hài lòng, bình thường, không hài lòng và rất không hài lòng. Đối tượng khảo sát là học sinh, sinh viên và đại diện gia đình người học với 24 tiêu chí. Các tiêu chí này dựa trên 5 nội dung cơ bản tạo nên chất lượng dịch vụ giáo dục công là cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, tiếp cận dịch vụ, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục.

    Theo SGGP