Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tuyển sinh ĐH-CĐ 2011 - Nhiều trường tăng chỉ tiêu

  Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, trong kỳ tuyển sinh 2011, nhiều trường ĐH đề xuất tăng chỉ tiêu và mở rộng thêm khối thi cho một số ngành khó tuyển. Trong số các trường dự kiến tăng chỉ tiêu tại TPHCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing dẫn đầu khi dự kiến tăng khoảng 12.000 chỉ tiêu.

  Trong đó, hệ ĐH tăng 700 chỉ tiêu (năm 2010 là 1.300 chỉ tiêu) và hệ CĐ tăng 500 chỉ tiêu (năm 2010 là 1.000 chỉ tiêu). Trường ĐH Kinh tế TPHCM dự kiến tuyển 4.500 chỉ tiêu, tăng 500 chỉ tiêu so với năm 2010, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM dự kiến tăng khoảng 500 chỉ tiêu bậc ĐH (năm 2010 là 3.300 chỉ tiêu), Trường ĐH Sư phạm TPHCM tăng khoảng 500 chỉ tiêu và chủ yếu tăng ở các ngành ngoài sư phạm. ĐH Quốc gia TPHCM có đến 6 trường thành viên đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó, tăng chỉ tiêu nhiều nhất là Trường ĐH Kinh tế - Luật với 110 chỉ tiêu, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tăng 80 chỉ tiêu, Trường ĐH Công nghệ Thông tin tăng 65 chỉ tiêu, Trường ĐH Bách khoa tăng 50 chỉ tiêu, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tăng 25 chỉ tiêu và Trường ĐH Quốc tế tăng 10 chỉ tiêu. Riêng Khoa Y vẫn giữ bằng chỉ tiêu năm 2010 (100 chỉ tiêu).
   
  Tại miền Trung, ĐH Đà Nẵng cũng dự kiến tăng 1.000 chỉ tiêu bậc ĐH và 100 chỉ tiêu bậc CĐ: Trường ĐH Bách khoa tăng khoảng 300 chỉ tiêu; Trường ĐH Kinh tế tăng hơn 400 chỉ tiêu, Trường ĐH Ngoại ngữ tăng gần 200... Một số trường tại khu vực ĐBSCL và Hà Nội cũng dự kiến tăng 100-500 chỉ tiêu.

  Ngoài việc tăng chỉ tiêu, nhiều trường dự kiến mở thêm khối thi cho một số ngành khó tuyển như khối ngành kỹ thuật, khối ngành nông - lâm – ngư nghiệp.

  SGGP