Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tỷ lệ thất nghiệp chung giảm nhưng cử nhân thất nghiệp lại tăng

  Mặc dù tỷ lệ thấp nghiệp chung đang có xu hướng giảm so nhưng riêng tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và nhóm thanh niên lại tăng lên so với các quý trước.

  Phiên giao dịch việc làm tại tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

  Đây là thông tin được đưa ra trong lễ công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 7 quý 3 năm 2015 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 24/12 tại Hà Nội.

  Theo số liệu được công bố, trong quý 3, cả nước có 1.128.700 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, giảm 15.900 người so với quý 2. Tỷ lệ thất nghiệp của những người trong độ tuổi lao động tiếp tục giảm, còn 2,35% (so với 2,42% quý 2). Tỷ lệ thất nghiệp của nữ và nam đều giảm, tỷ lệ thất nghiệp thành thị và nông thôn cũng giảm còn 3,38% và 1,86%.

  Theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, có 645.100 người thất nghiệp không có chuyên môn kỹ thuật (giảm 24.000 người so với quý 2). Tron đó có 8.900 người có chứng chỉ nghề dưới 3 tháng thất nghiệp, 33.600 người có trình độ sơ cấp nghề , 23.000 người có trình độ trung cấp nghề , 60.200 người có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, 15.100 người có trình độ cao đẳng nghề.

  Đặc biệt, có tới 117.300 người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp thất nghiệp, tăng 24.100 người so với quý 2 và 225.500 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp, tăng 26.100 người. Như vậy, trái với xu hướng giảm tỷ lệ thất nghiệp chung, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ chuyên môn lại tăng.

  Nhóm người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên vẫn có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất và có xu hướng tăng. Nhóm có trình độ cao đẳng nghề tăng từ 4,76% lên 7,95%, cao đẳng chuyên nghiệp tăng từ 6,79% lên 7,93%, đại học trở lên tăng từ 4,60% lên 4,88%. Các nhóm có trình độ chuyên môn kỹ thuật khác đều duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp và có xu hướng giảm.

  Không chỉ lao động có chuyên môn kỹ thuật mà tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (15-24 tuổi) tiếp tục tăng, lên đến 7,30% (so với 6,68% quý 2/2015), cao gấp 3,1 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung; đặc biệt tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị tăng từ 11,84% quý 2 lên 12,12% trong quý 3/2015. 

  Theo đánh giá của các chuyên gia, tỷ lệ thất nghiệp cao ở nhóm có trình độ cao đẳng, đại học trở lên cho thấy giữa cung và cầu của nhóm này tiếp tục bất cập. Mặt khác, tỷ lệ thất nghiệp cao và gia tăng ở nhóm thanh niên cho thấy cần tiếp tục tập trung hỗ trợ việc chuyển tiếp cho thanh niên từ nhà trường đến thị trường lao động.

  Nguồn: Hồng Kiều/Vietnam+