Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xuất hiện Atlat Địa lý Việt Nam giả

    Công ty cổ phần Bản đồ và tranh ảnh giáo dục (NXB Giáo dục Việt Nam) vừa cho biết, trong thời gian gần đây, trên thị trường đã xuất hiện cuốn Atlat Địa lý Việt Nam in giả (ghi nộp lưu chiểu tháng 2 năm 2012).

    Công ty này đưa ra những dấu hiệu dễ nhận biết để phân biệt cuốn Atlat của NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản với cuốn Atlat in giả đang có trên thị trường. Cuốn Atlat Địa lý Việt Nam in giả có những sai sót nghiêm trọng về nội dung địa lý và số liệu bản đồ như: Toàn bộ đường biên giới quốc gia ở tất cả các trang đều không giống với ký hiệu biên giới quốc gia ở trang ký hiệu chung; sai về cấp độ hành chính (thị xã, thành phố); vẽ thiếu ranh giới vùng tự nhiên ở trang 29 và sai về thang tầng màu ở hầu hết các bản đồ…

    Công ty cổ phần Bản đồ và tranh ảnh giáo dục đã có văn bản gửi tới các phòng giáo dục trung học các sở GD-ĐT để phối hợp thông tin tới các trường, tới các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh học sinh biết và sử dụng đúng cuốn Atlat Địa lý Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản, phát hành.

    SGGP