Môn: Quản trị dự án - Bài: Quản trị hợp đồng dự án - 19/06/2017

Môn: Quản trị dự án - Bài: Quản trị hợp đồng dự án - 19/06/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.