Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thông báo đối thọai cùng chính quyền TP

    Vào ngày thứ Bảy, 26/02/2011 tới đây, chương trình “ĐỐI THOẠI CÙNG CHÍNH QUYỀN TP” sẽ đề cập đến vai trò của tổ chức Đòan trong công tác tham mưu để xây dựng thành phố và đất nước; Các chương trình, hoạt động tập hợp thanh niên; Việc thực hiện các quyền cho trẻ em; Công tác chăm lo cho trẻ em cơ nhỡ và trẻ em nghèo…

    Chương trình sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ, với khách mời tham gia chương trình gồm: Đại diện Ban văn hóa xã hội; Thành đòan; Đại diện Sở giáo dục và đào tạo và Sở lao động thương binh xã hội. Mời quý vị thính giả quan tâm đến vấn đề này, xin gọi đến đăng ký đặt câu hỏi tham gia chương trình qua các số điện thoại 08.38224429 hoặc 08.38223285 từ 7h30 đến 8h30 sáng thứ bảy ngày 26/02/2011. Xin được nhắc lại: Số điện thoại đặt câu hỏi tham gia chương trình “Đối thoại cùng chính quyền thành phố” là 08.38224429 hoặc 08.38223285 từ 7h30 đến 8h30 sáng thứ Bảy ngày 26/02/2011.

    VOH