Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên, có khả năng đạt mức cao nhất vào 23-24/1/2019

  (VOH) - Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 23-24/01/2019.

  Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều. Mực nước cao nhất sáng ngày 21/01, tại một số trạm chính như sau:

          Sông

  Trạm

  Hmax (m)

              Xu thế

         Tiền

  Tân Châu

      1,76

  Đang lên

         Tiền

  Mỹ Thuận

      1,64

  Đang lên

         Hậu

  Châu Đốc

      1,89

  Đang lên 

         Hậu

  Cần Thơ

      1,71

  Đang lên

       Sài Gòn

  Phú An

      1,58

  Đang lên

  Cảnh báo: Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 23-24/01/2019.

  Mực nước tại các trạm có khả năng như sau:

   

  Sông

   

  Trạm

  Hmax (m)

  So sánh

  với cấp báo động

  Cấp độ rủi ro thiên tai ngập lụt

  do triều cường

  Tiền

  Tân Châu

  1,82

  -

  -

  Tiền

  Mỹ Thuận

  1,71-1,75

  Trên BĐ2 từ 0,01-0,05m

  Cấp 1

  Hậu

  Châu Đốc

  1,94

  -

  -

  Hậu

  Cần Thơ

  1,71-1,75

  Trên BĐ1 từ 0,01-0,05m

  -

  Sài Gòn

  Phú An

  1,6-1,65

  Trên BĐ3 từ 0,1- 0,15m

  Cấp 3

  Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

  Minh Hiền