Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) là Khu Du lịch quốc gia

  (VOH) - Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa được Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 205/QĐ-TTg ngày 15/2/2017 công nhận là Khu Du lịch quốc gia.

  Hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt). Ảnh: internet

  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chi tiết việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển đối với Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm đảm bảo hiệu quả, bền vững.

  UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm theo đúng quy hoạch được duyệt, Quy chế quản lý và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  N.T