Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đo lường sự hài lòng của người dân về giáo dục công

  Bộ GD-ĐT vừa công bố quyết định ban hành công cụ khảo sát và tài liệu hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

  Bộ công cụ gồm 8 phiếu khảo sát và tài liệu hướng dẫn triển khai đo lường. Mỗi bậc học, cấp học và loại hình GD-ĐT có một loại phiếu khảo sát khác nhau phù hợp với tính chất, mục tiêu của từng cấp học, bậc học và loại hình GD-ĐT.

  Có 6 nội dung chính ở mỗi phiếu khảo sát, gồm: tiếp cận dịch vụ giáo dục, cơ sở vật chất, môi trường, hoạt động, kết quả GD-ĐT, mức độ hài lòng nói chung về nhà trường, ý kiến - đề xuất khác...

  Phạm vi điều tra sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, đối với tất cả các cấp học và trình độ đào tạo.

  Nguồn: TNO