Picture of the author
Picture of the author
SGK CD Toán 6»Số Nguyên»Quy tắc chuyển vế lớp 6 và các bài tập ứ...

Quy tắc chuyển vế lớp 6 và các bài tập ứng dụng cần lưu ý

Quy tắc chuyển vế là một phần kiến thức quan trong chương trình Toán lớp 6. Thông qua bài viết này hy vọng các em học sinh có thể nắm được và ứng dụng vào nhiều dạng toán.

Xem thêm

1. Tính chất của đẳng thức

Với mọi số nguyên a, b, c ta có:

Nếu a = b thì a + c = b + c.

Nếu a + c = b + c thì a = b.

Nếu a = b thì b = a.

quy-tac-chuyen-ve-va-cac-dang-bai-tap-can-luu-y-voh
Hình ảnh ứng với đẳng thức nếu a = b thì a + c = b + c.

Ví dụ:

Tìm số nguyên x, biết: x - 2 = -3

Giải:

x - 2 = -3

x - 2 + 2 = -3 + 2

x = -3 + 2

x = -1

2. Quy tắc chuyển vế 

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "−" và dấu "−" thành dấu "+".

Ví dụ: x + 3 = y suy ra x = 3 - y

Nhận xét:

Nếu x = a - b thì theo quy tắc chuyển vế ta có x + b = a.

Ngược lại, nếu x + b = a thì theo quy tắc chuyển vế ta có x = a - b.

Những điều nỏi trên chứng tỏ rằng nếu x là hiệu của a và b thì a là tổng của x và b. Nói cách khác, phép trừ là phép tính ngược của phép cộng.

Ví dụ: Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 2 = -6

x = -6 + 2

x = -4

b) x - (-4) = 1

x + 4 = 1

x = 1 - 4

x = -3

3. Các dạng toán cơ bản

Tìm số chưa biết trong một đẳng thức. Các em học sinh có thể áp dụng tính chất của đẳng thức, quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế rồi thực hiện phép tính với các số đã biết.

Tính các tổng đại số. Chúng ta có thể thay đổi vị trí số hạng, áp dụng quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế một cách thích hợp rồi làm phép tính.

4. Bài tập ứng dụng quy tắc chuyển vế

Câu 1: Tìm số nguyên x, biết:

a) 7 - x = 8 - (-7)

b) x - 8 = (-3) - 8

Lời giải:

a) 7 - x = 8 - (-7)

7 - x = 8 + 7 (bỏ dấu ngoặc phía trước có dấu -)

7 - 7 - 8 = x (chuyển 8 và 7 từ VP sang VT, chuyển -x từ VT sang VP)

-8 = x .

Vậy x = -8

b) x - 8 = (-3) - 8

x = (-3) - 8 + 8 (chuyển -8 từ vế trái sang vế phải)

x = -3 + 8 - 8

x = -3.

Vậy x = -3.

Câu 2: Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số là 3; -2 và x bằng 5.

Tổng của ba số: 3; -2 và x bằng 5.

3 + (-2) + x = 5

3 - 2 + x = 5

1 + x = 5

x = 5 - 1

x = 4.

Câu 3: Tìm số nguyên x, biết: 

a) x + 4 = -2

b) x + 8 = ( -5) + 4

Hướng dẫn giải:

a)  x + 4 = -2

x + 4 + 2 = -2 + 2

x + 6 = 0

x = 0 - 6

x = -6

b) x + 8 = (-5) + 4

x + 8 = -1

x = -1 - 8

x = -9


Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các em học sinh biết rõ khái niệm quy tắc chuyển vế và các dạng bài tập để ứng dụng vào bài tập thực tế.

Tác giả: VOH

Những điều cần chú ý của quy tắc dấu ngoặc trong chương trình Toán lớp 6
Quy tắc chuyển vế là gì? Phát biểu quy tắc chuyển vế