Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Hiđrocacbon. Nhiên Liệu»Axetilen là gì ? Tính chất hóa học và ph...

Axetilen là gì ? Tính chất hóa học và phương pháp điều chế

Tổng hợp kiến thức về axetilen, các phương trình cơ bản và quan trọng ngoài sách giáo khoa

Xem thêm

Định nghĩa axetilen và ankyl

Axetilen (hay acetylene, ethyne) là phân tử chứa 2 C đơn giản nhất của dòng Hidro Cacbon Ankyl (tên hệ thống là ALKYNE).

ALKYNE là hợp chất hydrocarbon không no, mạch hở, chứa liên kết ba C≡C. Công thức chung: CnH2n-2

Alkyne đơn giản nhất là axetilen (acetylene) HC≡CH.

Các alkyne đơn giản khác được xem là dẫn xuất của acetylene. Ví dụ:

HCC-CH2-CH3 etyl axetilen (ethylacetylene).

CH3CC-CHCH32 isopropy methyl axetilen (isopropylmethylacetylene).               

Cấu tạo phân tử axetilen

Trong phân tử axetilen có một liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon. Công thức cấu tạo của axetilen như sau: H-C C-H; viết gọn HCCH.

 

Lai hóa sp trên phân tử C2H2

                               

Tính chất vật lí của axetilen.

Axetilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước  và nhẹ hơn không khí (d=26/29).

Tính chất hóa học của axetilen

1. Phản ứng thế H đầu mạch.

H đầu mạch thể hiện tính acid

HCC-H + NaNH2HCCNa+ NH3

Phản ứng tráng bạc giữa axetilen với AgNO3/NH3

HC≡C-H + Ag(NH3)2++NO3-Ag-C≡C-Ag+ NH4NO3+ NH3

*Alkene & alkane không có tính chất này.

2. Phản ứng cộng hydrogen (H2) .

H-CC-H+ H2Ni hay PtH-CH2-CH2-H

Phản ứng của ankyl

R-CC-R'+ H2Ni hay PtR-CH2-CH2-R'

R-CC-R'+ H2Pd/CR-CH2-CH2-R'

R-CC-R'+ H2Pd/CaCO3 hoặc Pd/BaSO4 R-CH=CH-R'

3. Phản ứng cộng halogen

Axetilen cộng 2 lần Br2 giải phóng liên kết ba thành liên kết đôi và cuối cùng thành liên kết đơn.

HCCH+Br2BrHC=CHBr Br2BrBrHC-CHBrBr

Sinh sản phẩm đồng phân trans trong lần cộng thứ nhất.

4. Phản ứng cộng Axit halogen HX

Phản ứng tuân theo quy tắc Markonikov

HCCH +2HBrH3C-CHBr2

5. Phản ứng cộng nước tạo thành anđêhit axetic

HCCH+H2O HgSO4,H2SO4HC(OH)=CH2  dễ bị phân hủy thành CH3-CHO

6. Phản ứng cộng hợp chất carbonyl

Phản ứng cộng với hợp chất chứa gốc cacbonyl

7. Phản ứng cộng hợp ái lực hạt nhân

Phản ứng với amoniac 

HCCH+ NH3HC=CH-NH2

Phản ứng vớiC2H5ONa

HCCH+ C2H5ONaHC=CH-OC2H5

8. Phản ứng trùng hợp

Phản ứng trùng hợp axetilen tạo ra cao su neoprene.

9. Phản ứng oxy hóa

Oxy hóa ankyl bằng KMnO4 hay ozone tạo axit carboxylic.

H-CC-H + KMnO4 toHCOOH +CO2+MnO2

10. Phản ứng axetilen ra vinylaxetilen

2CH ≡ CH    CH2 = CH – C ≡ CH

Các phương pháp điều chế axetilen

Thủy phân canxi cacbua CaC2

CaO  + 3C 2000oC CaC2 + CO

CaC2 + 2H2O  HC CH +  Ca(OH)2

Oxy hóa metan ra axetilen

6CH4+  O2 1500oC2 HCCH+  2CO  + 10H2

Đi từ dẫn xuất dihalogen

H2BrCCBrH2KOH,toHCCH

Alkyl hóa dẫn xuất natri hay cơ magnesium của acetylene

HCCNa + H-X HCC-H+ NaX

H-CC-MgX + H-X H-CC-H+ MgX2

Bài tập ví dụ

Bài tập 1

Cho 4.48 lít khí Axetilen vào dung dịch Brom. Tính lượng Brom tối đa và tối thiểu cộng vào Axetlen?

Hướng dẫn:

C2H2+ 2Br2 C2H2Br4

0,2mol  0,4
Lượng Brom tối đa cộng vào axetilen: 0,2.160 = 32g

C2H2+ Br2 C2H2Br2

0,2 mol  0,2 mol
Lượng Brom tối đa cộng vào axetilen: 0,1.160 = 16g

Bài tập 2

Hỗn hợp A gồm C2H2H2 cùng số mol.Lấy 1 lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng,thu được hỗn hợp B gồm C2H4,C2H6,C2H2  H2. Sục B vào dung dịch brom dư thì khối lượng bình brom tăng 10.8 gam và thoát ra 4.48 lít hỗn hợp khí C (đktc) có tỉ khối hơi so với H2 là 8.Tính thể tích oxi (đktc) cần để đốt cháy hỗn hợp B?

Hướng dẫn:

mA(lúc đầu) = mtăng sau phản ứng + mA = 10,8 + 2.8.0,2=14 mà nC2H2=nH2=0,5
Đốt cháy hỗn hợp B thì cũng như đốt A => nO2= 1,5 mol => VO2 =33,6 l

Ứng dụng của axetilen

Axetilen được dùng trong đèn xì axetilen dể hàn, cắt kim loại.

Trong công nghiệp Axetilen là nguyên liệu để sản xuất polime poli vinyl clorua dùng sản xuất nhựa PVC và nhiều hóa chất khác.

Qua bài viết này chắc chắn bạn đọc đã hiểu rõ về axetilen, hãy cố gắng ghi nhớ và chăm chỉ làm bài tập về phần này, chúc các bạn học tốt. Các bạn có thể tham khảo các vấn đề khác về hóa học tại đây.

Tác giả: VOH

Tính chất hóa học và điều chế metan trong phòng thí nghiệm