Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 9»Hiđrocacbon. Nhiên Liệu»Tính chất hóa học và điều chế metan tron...

Tính chất hóa học và điều chế metan trong phòng thí nghiệm

Tính chất hóa học của metan ? Cách điều chế metan trong phòng thí nghiệm như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Xem thêm

Giới thiệu chung về khí metan

Metan (methane, hay gọi là khí bùn ao) là hydrocarbon đơn giản nhất của nhóm ankan. Công thức tổng quát: CH4 . Công thức phân tử:

 voh.com.vn-tinh-chat-hoa-hoc-cua-metan

Mêtan là thành phần chính của khí tự nhiên, khí dầu mỏ. Nó được tạo ra trong quá trình chế biến dầu mỏ, chưng cất sản xuất khí dầu mỏ.

Tên gốc Ankyl: khi lấy 1 hidro từ metan, gốc hidrocacbon gọi theo tên ankan nhưng đổi an thành yl: Metyl

Tính chất vật lí của metan

Ở điều kiện tiêu chuẩn, mêtan là chất khí không màu,không mùi, không vị,độc hại  và rất dễ cháy tạo ngọn lửa màu xanh da trời. 

Nhiệt độ hóa lỏng: −162 °C, 

Nhiệt độ hóa rắn:  −183 °C,

Khối lượng riêng  0.717 kg/m3

Metan không tạo ra các liên kết hiđro và vì vậy không hòa tan trong các dung môi phân cực như nước, chỉ tan trong dung môi không phân cực. Metan không có tính dẫn điện 

Tính chất hóa học của metan

Các tính chất hóa học quan trọng của metan mà bạn cần nhớ  là phản ứng thế với halogen clo, brom, phản ứng với hơi nước tạo khí hidro, phản ứng cháy với oxi và  phản ứng phân hủy tạo axetilen C2H2.

Phản ứng thế H bằng halogen

Khi có ánh sáng hoặc nhiệt độ, halogen có thể thế lần lượt từng phân tử H trong metan tạo thành dẫn xuất metyl halogen 

 CH3-H + X2 hv/to  CH3-X+ HX 

Phản ứng có thể tiếp tục để tạo sản phẩm di-, tri-, tetra halogen

Ví dụ: metan tác dụng brom

Br2    +    CH4    →    CH3Br    +    HBr

Clo hóa CH4 dưới ánh sáng có thể thu được CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4

CH4 + Cl2  → CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 → CH2Cl+ HCl

CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

**Khả năng phản ứng của dãy halogen F2 > Cl2 > Br2 > I2

Metan tác dụng với hơi nước H2O.

CH4+H2O700-900oC, NiCO+3H2

Phản ứng này dùng để điều chế hidro

Phản ứng oxi hóa (phản ứng cháy)

CH4 + 2O2 to CO2 + 2H2O

Là phản ứng quan trọng nhất của metan. Phản ứng tỏa ra rất nhiều nhiệt nên metan được dùng chủ yếu làm nhiên liệu, khí đốt.

Phản ứng phân hủy

Phân hủy tạo thành axetilen ở 1500oC

2CH4 1500oC, làm lạnh nhanh C2H2 + 3H2

Khi tác dụng với khí Clo ở điều kiện nhiệt độ cao, phản ứng phân hủy metan sẽ tạo ra muội than và khí hidro clroua.

CH4+2Cl2to C+4HCl

Các phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm

Điều chế từ nhôm cacbua:

Al4C+ 12H2O → 4Al(OH)+ 3CH4 

Phản ứng muối natri axetat với xút (nhiệt phân muốn natri của axit carboxylic):

CH3–COONa + NaOH CaO, to Na2CO+ CH4 

Phản ứng cộng hidro vào cacbon:

C + 2Hto, Ni CH4

Điều chế từ khí CO:

CO + 3Hto H2O+CH4  

**Nâng cao

Khử các dẫn xuất metyl của halogen, ancol, carbonyl:

*  Khử bằng dung dịch HI đặc nồng độ 80% ở 180oC.

CH3-OH + 2HI  Pđỏ CH4 + I2 + H2O

CH3I + HI P P đỏCH4 + I2

Thủy phân hợp chất cơ kim

Zn(CH3)2 + H2O → CH4 + Zn(OH)2

*Điều chế hợp chất cơ magie (Grignard):

2Zn + 2CH3I Na,ete khan Zn(CH3)2 + ZnI2

Như vậy trên đây là toàn bộ chia sẻ về tính chất hóa học của metan và phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm. Hi vọng rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích và cần thiết đối với những ai quan tâm tới hợp chất hữu cơ này.

Tác giả: VOH

Axetilen là gì ? Tính chất hóa học và phương pháp điều chế