Picture of the author
Picture of the author
SGK Ngữ Văn 10» 1»Bài 49: Soạn bài Các hình thức kết cấu c...

Bài 49: Soạn bài Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Soạn bài Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh Văn 10 bộ sách giáo khoa một cách đầy đủ, ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu.

Xem thêm

Câu 1: SGK Văn 10 cơ bản, tập 1, trang 168: Thuyết minh về một văn bản văn học

Chọn kết cấu thuyết minh cho bài “Tỏ lòng” (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão. 

Kiểu bài: Thuyết minh về một văn bản văn học

Ý chính

 • Tác giả:
 • Tác phẩm:
  • Hoàn cảnh sáng tác, thể loại, ý nghĩa nhan đề
  • Nội dung: vẻ đẹp con người và thời đại nhà Trần; chí khí, khát vọng của Phạm Ngũ Lão.
  • Nghệ thuật: ngôn ngữ súc tích, âm hưởng trang trọng

Hình thức kết cấu: Trình tự logic

Câu 2/SGK Văn 10 cơ bản, tập 1, trang 168: Thuyết minh một di tích, một thắng cảnh của đất nước

 • Giới thiệu về di tích, thắng cảnh: tên gọi, giá trị nổi bật…
 • Thuyết minh đặc điểm, giá trị của di tích, thắng cảnh: vị trí, quang cảnh, sự tích, đặc điểm và giá trị tiêu biểu…
 • Có thể thuyết minh theo trình tự thời gian, không gian, quan hệ logic… phối hợp một cách linh hoạt, tự nhiên trình tự kết cấu.
 • Khẳng định, nhấn mạnh đặc điểm giá trị của đối tượng thuyết minh

Kiểu bài: Thuyết minh về một di tích, danh lam thắng cảnh

Ý chính:

 • Tên gọi, giá trị nổi bật
 • Đặc điểm: vị trí, quang cảnh, sự tích,…
 • Khẳng định lại giá trị

Hình thức kết cấu: Trình tự không gian, trình tự logic

Lê Thị Kim Ngân – Giáo viên Ngữ văn – Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông 

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Văn

Phân tích hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ lớp 10
Bài 50: Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh