Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 12»Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Th...»Đồ thị hàm số bậc 3: Hướng dẫn khảo sát ...

Đồ thị hàm số bậc 3: Hướng dẫn khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Bài viết hướng dẫn cách khảo sát sự biến thiên đồ thị hàm số bậc 3, cách vẽ đồ thị, những tính chất và bài tập ví dụ minh họa liên quan của đồ thị hàm số bậc 3.

Xem thêm

Khảo sát sự biến thiên đồ thị hàm số bậc 3 là một trong những phần kiến thức cơ bản của toán học giải tích. Bài viết sau đây, VOH Giáo dục sẽ hướng dẫn chi tiết các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 có ví dụ minh họa tham khảo từ đề thi đại học các năm trước được giải đầy đủ, dễ hiểu. 


1. Khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số bậc 3

voh.com.vn-do-thi-ham-so-bac-3-1

voh.com.vn-do-thi-ham-so-bac-3-2

voh.com.vn-do-thi-ham-so-bac-3-3
Ảnh 1: Khảo sát đồ thị hàm số là một trong những phần kiến thức cơ bản của toán học giải tích

2. Các bước vẽ đồ thị hàm số bậc 3

Để vẽ đồ thị hàm bậc 3 các bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ
  • Bước 2: Xác định điểm đối xứng (nếu có)
  • Bước 3: Xác định tính tuần hoàn của hàm số (nếu có)
  • Bước 4: Dựa vào bảng biến thiên đã lập và những yếu tố xác định ở trên để vẽ đồ thị hàm số bậc 3. Hình dạng của đồ thị hàm số sẽ dựa vào bảng biến thiên.

3. Một số tính chất hàm số bậc 3

voh.com.vn-do-thi-ham-so-bac-3-4

4. Một số ví dụ minh họa về cách khảo sát đồ thị hàm số bậc 3

voh.com.vn-do-thi-ham-so-bac-3-5

voh.com.vn-do-thi-ham-so-bac-3-6
Ảnh 2: Bảng biến thiên của hàm số 

voh.com.vn-do-thi-ham-so-bac-3-8

voh.com.vn-do-thi-ham-so-bac-3-7

voh.com.vn-do-thi-ham-so-bac-3-9
    Ảnh 3: Đồ thị hàm số của bài toán

voh.com.vn-do-thi-ham-so-bac-3-10

voh.com.vn-do-thi-ham-so-bac-3-11
Ảnh 4: Bảng biến thiên của hàm số

voh.com.vn-do-thi-ham-so-bac-3-12

Một số điểm thuộc đồ thị

x

-1

0

1

2

3

y

-8

0

2

4

12

voh.com.vn-do-thi-ham-so-bac-3-13
Ảnh 5: Đồ thị hàm số của bài toán

Trên đây là cách khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thông qua những ví dụ minh họa cụ thể hy vọng có thể giúp các bạn hiểu hơn về phần kiến thức này. Đồng thời áp dụng giải toán một cách hiệu quả nhất. 

Tác giả: VOH

Cách tìm điểm uốn của đồ thị hàm số
Cực trị của hàm số là gì? - Lý thuyết và các dạng bài tập