Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 8»Hình Lăng Trụ Đứng. Hình Chóp Đều»Cách tính diện tích toàn phần hình lập p...

Cách tính diện tích toàn phần hình lập phương và diện tích xung quanh của nó

Hãy cùng tìm hiểu về hình lập phương và công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương và diện tích xung quanh của nó qua bài viết sau đây.

Xem thêm

1. Định nghĩa hình lập phương

Hình lập phương là khối hình có tất cả 8 đỉnh với 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau, 12 cạnh có chiều dài bằng nhau.

cong-thuc-tinh-dien-tich-cua-hinh-lap-phuong
Hình lập phương có 8 đỉnh với 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau

Hình lập phương cũng là hình khối lục diện vuông, hình hộp chữ nhật có các cạnh bằng nhau, hoặc hình khối mặt thoi vuông.

Lưu ý:

  • Đường chéo các mặt bên của khối có độ dài bằng nhau.
  • Đường chéo của hình khối cũng dài bằng nhau.

2. Công thức tính các loại diện tích hình lập phương

2.1 Diện tích xung quanh hình lập phương

Diện tích xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn mặt của hình lập phương. 

Nếu các cạnh trong hình lập phương bằng a thì công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương là:

Sxq = S1mặt × 4 = (a × a) × 4

2.2. Diện tích toàn phần hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích sáu mặt của hình lập phương.

Nếu các cạnh trong hình lập phương bằng a thì công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương là:

Stp = S1mặt × 6 = (a × a) × 6

3. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Đáp án:
Diện tích xung quanh hình lập phương là:

(1,5 × 1,5 ) × 4 = 9 (m²)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

(1,5 × 1,5 ) × 6 = 13,5 (m²).

Đáp số: 9m²; 13,5m²

Câu 2: Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng có dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán).

Đáp án:

Cái hộp đó có 5 mặt là 5 hình vuông. Diện tích bìa cứng phải dùng để làm hộp là:

(2,5 × 2,5) × 5 = 31,25 (dm²)

Đáp số: 31,25 dm²

Câu 3: Viết số đo thích hợp vào ô trống

Cạnh của hình lập phương   10cm  
Diện tích một mặt của hình lập phương 16cm²    
Diện tích toàn phần hình lập phương     24cm²

Đáp án:

Cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 16cm² là:

16 ÷ 4 = 4cm

Diện tích toàn phần hình lập phương có diện tích một mặt 16cm2 là :

16 × 6 = 96cm²

Diện tích một mặt hình lập phương có cạnh 10cm là :

10 × 10 = 100cm²

Diện tích toàn phần hình lập phương có diện tích một mặt 100cm² là :

100 × 6 = 600cm²

Diện tích một mặt hình lập phương có diện tích toàn phần 24cm² là :

24 ÷ 6 = 4cm²

Cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 4cm² là : 2cm

Cạnh của hình lập phương 4cm 10cm 2cm
Diện tích một mặt hình lập phương 16cm² 100cm² 4cm²
Diện tích toàn phần hình lập phương 96cm² 600cm² 24cm²

Câu 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5m là:

……………………………………………….....

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m là :

……………………………………………….....

Đáp án:

a. Diện tích xung quanh hình lập phương có cạnh 2,5m là:

(2,5 × 2,5) × 4 = 25 (m²)

b. Diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 2,5m là :

(2,5 × 2,5) × 6 = 37,5 (m²)


Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các em học sinh hiểu thêm về hình lập phương và các phép tính diện tích hình lập phương.

Tác giả: VOH

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật
Công thức tính thể tích hình lập phương và các bài tập ứng dụng