Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 10»Định Luật Bảo Toàn»Bài tập Bài 23: Động Lượng – Định Luật B...»Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 1 trang 1...

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 1 trang 126

Xem thêm

Đề bài

Câu 1 ( Trang 126 SGK Vật Lý 10) : Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng.

Đáp án và lời giải

Động lượng của một vật là đại lượng véctơ bằng tích của khối lượng m với vận tốc của vật:

Ý nghĩa: Động lượng đặc trưng cho sự truyền tương tác giữa các vật.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 2 trang 126