Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 10»Định Luật Bảo Toàn»Bài tập Bài 23: Động Lượng – Định Luật B...»Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 2 trang 1...

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 2 trang 126

Xem thêm

Đề bài

Câu 2 ( trang 126 SGK Vật Lý 10 ): Khi nào động lượng của một vật biến thiên?

Đáp án và lời giải

Khi có lực đủ mạnh tác dụng lên vật trong một khoảng thời gian thì có thể gây ra sự biến thiên động lượng của vật đó.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 1 trang 126
Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 3 trang 126