Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 10»Định Luật Bảo Toàn»Bài tập Bài 23: Động Lượng – Định Luật B...»Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 3 trang 1...

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 3 trang 126

Xem thêm

Đề bài

Câu 3 ( trang 126 SGK 10 ): Hệ cô lập là gì ?

Đáp án và lời giải

Hệ cô lập là hệ vật trong đó chỉ có nội lực do tương tác giữa các vật trong hệ mà không có tác dụng của ngoại lực, hoặc có các ngoại lực triệt tiêu lẫn nhau.

Nếu ngoại lực tác dụng vào hệ rất nhỏ so với các nội lực trong hệ thì hệ có thể coi gần đúng là hệ kín.

VD: trong sự va chạm, hiện tượng nổ...

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 2 trang 126
Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 4 trang 126