Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 10»Định Luật Bảo Toàn»Bài tập Bài 23: Động Lượng – Định Luật B...»Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 4 trang 1...

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 4 trang 126

Xem thêm

Đề bài

Câu 4 ( trang 126 SGK 10 ): Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. Chứng tỏ rằng định luật đó tương đương với định luật III Niu – tơn .

Đáp án và lời giải

Định luật bảo toàn động lượng: Véctơ tổng động lượng của một hệ kín được bảo toàn:

Chứng minh định luật bảo toàn động lượng tương đương với định luật III Newton:

Từ biểu thức của định luật: const

Biến thiên động lượng của hệ là:

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 3 trang 126
Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 5 trang 126