Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 10»Định Luật Bảo Toàn»Bài tập Bài 23: Động Lượng – Định Luật B...»Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 6 trang 1...

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 6 trang 127

Xem thêm

Đề bài

Bài 6 ( trang 127 SGK 10 ): Một quả bóng đang bay ngang với động lượng   thì đập vuông góc vào một đường thẳng đứng, bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:

  1. 2
  2. -2

Đáp án và lời giải

Chọn D.

Độ biến thiên động lượng của quả bóng là

Lại có ;

nên . Suy ra

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 5 trang 126
Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 7 trang 127