Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 10»Định Luật Bảo Toàn»Bài tập Bài 23: Động Lượng – Định Luật B...»Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 8 trang 1...

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 8 trang 127

Xem thêm

Đề bài

Bài 8 (trang 127 SGK Vật Lý 10) : Xe A có khối lượng 1000 kg và vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg và vận tốc 30 km/h. So sánh động lượng của chúng.

Đáp án và lời giải

Ta có: vA = 60 km/h = m/s; vB = 30 km/h = m/s

Động lượng của xe A là pA = mA.vA = 1000. = kgm/s

Động lượng của vật khi đó là pB = mB.vB = 2000. =   kgm/s

Do đó pA = pB

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 7 trang 127
Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 9 trang 127