Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 10»Định Luật Bảo Toàn»Bài tập Bài 23: Động Lượng – Định Luật B...»Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 9 trang 1...

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 9 trang 127

Xem thêm

Đề bài

Bài 9 (trang 127 SGK Vật Lý 10) : Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc 870 km/h. Tính động lượng của máy bay.

Đáp án và lời giải

Ta có: vB = 870 km/h = m/s

Động lượng của máy bay là p = m.v = 160000.  = 38666666,67 kgm/s

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải bài tập SGK Vật Lý 10 Bài 8 trang 127