Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 8»Oxi - Không Khí»Bài Tập Bài 28: Không Khí - Sự Cháy»Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 3 Trang 99

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 3 Trang 99

Xem thêm

Đề bài

Câu 3 trang 99 SGK Hoá học 8

Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong khí oxi.

Đáp án và lời giải

- Trong không khí, thể tích khí nitơ gấp 4 lần thể tích khí oxi, diện tiếp xúc của chất cháy với các phân tử oxi ít hơn nhiều lần nên sự cháy diễn ra chậm hơn. 

- Một phần nhiệt bị tiêu hao để đốt nóng khí nitơ nên nhiệt độ đạt được thấp hơn.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 2 Trang 99
Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 4 Trang 99
Xem lại kiến thức bài học