Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 8»Oxi - Không Khí»Bài Tập Bài 28: Không Khí - Sự Cháy»Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 4 Trang 99

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 4 Trang 99

Xem thêm

Đề bài

Câu 4 trang 99 SGK Hoá học 8

Điểm giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì?

Đáp án và lời giải

+ Giống: Có sự tham gia của khí oxi.

+ Khác nhau: Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.

Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 3 Trang 99
Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 6 Trang 99
Xem lại kiến thức bài học