Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 8»Oxi - Không Khí»Bài Tập Bài 28: Không Khí - Sự Cháy»Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 7 Trang 99

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 7 Trang 99

Xem thêm

Đề bài

Câu 7 trang 99 SGK Hoá học 8

Mỗi giờ 1 người lớn hít vào trung bình 0,5m3 không khí, cơ thể giữ lại  lượng oxi có trong không khí đó. Như vậy, thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình:

  1. Một thể tích không khí là bao nhiêu?
  2. Một thể tích khí oxi là bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

a. Thể tích không khí mỗi người lớn trong một ngày đêm cần trung bình :

lít.

b. Thể tích khí oxi có trong không khí là :

lít.

Thể tích khí oxi mỗi người lớn trong một ngày đêm cần trung bình:

lít.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 5 Trang 99
Xem lại kiến thức bài học