Picture of the author
Picture of the author
SGK KNTT Toán 10»Mệnh đề và tập hợp»Bài Tập Bài 2: Tập Hợp Và Các Phép Toán ...»Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài ...

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.15 Trang 19

Xem thêm

Đề bài

Bài 1.15 SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Trang 19

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số.

a) .                                      

b) .

c) .                                  

d) .

Đáp án và lời giải

a) .

bai-2-tap-hop-va-cac-phep-toan-tren-tap-hop-bt-02

b) .

bai-2-tap-hop-va-cac-phep-toan-tren-tap-hop-bt-03

c)  .

bai-2-tap-hop-va-cac-phep-toan-tren-tap-hop-bt-04

d) .    

bai-2-tap-hop-va-cac-phep-toan-tren-tap-hop-bt-05

Tác giả: GV. Lưu Thị Liên

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.14 Trang 19
Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.16 Trang 19