Picture of the author
Picture of the author
SGK KNTT Toán 10»Mệnh đề và tập hợp»Bài Tập Bài 2: Tập Hợp Và Các Phép Toán ...»Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài ...

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.16 Trang 19

Xem thêm

Đề bài

Bài 1.16 SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Trang 19

Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động  người phiên dịch tiếng Anh,   người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có  người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó?

b) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Anh?

c) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp?

Đáp án và lời giải

Sơ đồ ven minh họa

bai-2-tap-hop-va-cac-phep-toan-tren-tap-hop-bt-06

a) Số người phiên dịch mà ban tổ chức huy động là :  người.

b) Số người chỉ phiên dịch được tiếng anh là :   người.

c) Số người chỉ phiên dịch được ttiếng Pháp là :  người

Tác giả: GV. Lưu Thị Liên

Giải Bài Tập SGK KNTT Toán 10 Tập 1 Bài 1.15 Trang 19