Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 11»Mắt. Các Dụng Cụ Quang»Bài Tập Bài 30: Giải Bài Toán Về Hệ Thấu...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 1 Trang 1...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 1 Trang 195

Xem thêm

Đề bài

Bài 1 trang 195 SGK Vật lý 11

Một học sinh bố trí thí nghiệm theo sơ đồ hình 30.5. Thấu kính phân kỳ L1 có tiêu cự là f1 = -10cm Khoảng cách từ ảnh S’1 tạo bởi L1 đến màn có giá trị nào?

bai-30-giai-bai-toan-ve-he-thau-kinh-bt-8

A.60cm

B.80cm

C.Một giá trị khác A,B

D.Không xác định được, vì không có vật nên L1 không tạo được ảnh.

Đáp án và lời giải

Chọn B.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 2 Trang 195
Xem lại kiến thức bài học