Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 11»Mắt. Các Dụng Cụ Quang»Bài Tập Bài 30: Giải Bài Toán Về Hệ Thấu...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 3 Trang 1...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 3 Trang 195

Xem thêm

Đề bài

Bài 3 trang 195 SGK Vật lý 11

Hai thấu kính, một hội tụ (f1=20cm), một phân kỳ(f2=-10cm), có cùng trục chính. Khoảng cách hai quang tâm là l=30cm. Vật AB vuông góc với trục chính được đặt bên trái (L1 )và cách (L1 )một đoạn d1.

a) Cho d1=20cm, hãy xác định vị trí và tính số phóng đại ảnh cuối cùng cho bởi hệ hai thấu kính. Vẽ ảnh.

b) Thấu kính d1 để ảnh sau cùng là ảnh ảo và bằng hai lần vật.

Đáp án và lời giải

+ f1 = 20 cm; f2 = - 10 cm; l = 30 cm.

a. Sơ đồ tạo ảnh.

bai-30-giai-bai-toan-ve-he-thau-kinh-bt-1

+ Ta có: 

 d1 = 20 cm =      

 d2    .

+ Ảnh  ảo , cách L2 10 cm.

+ Ta cũng có: =

+ Ảnh cùng chiều và bằng  0,5 lần vật.

bai-30-giai-bai-toan-ve-he-thau-kinh-bt-2

b. Ta có :

+  à

+  

+

+

+

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 2 Trang 195
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 4 Trang 195
Xem lại kiến thức bài học