Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 11»Mắt. Các Dụng Cụ Quang»Bài Tập Bài 30: Giải Bài Toán Về Hệ Thấu...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 4 Trang 1...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 4 Trang 195

Xem thêm

Đề bài

Bài 4 trang 195 SGK Vật lý 11

Một hệ bao gồm hai thấu kính (L1 )và (L2) đồng trục có tiêu điểm ảnh chính của (L1) trùng với tiểu điểm chính của (L2). Chiếu một chùm tia sáng song song tới (L1) theo bất kì.

a) Chứng minh chùm tia ló ra khỏi (L2) cũng là chùm tia ló song song.

b) Vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các trườn hợp:

- (L1) và (L2) đều là thấu kính hội tụ.

- (L1) là thấu kính hội tụ; (L2) là thấu kính phân kì.

- (L1) là thấu kính phân kì; (L2) là thấu kính hội tụ.

Đáp án và lời giải

a) Sơ đồ tạo ảnh

bai-30-giai-bai-toan-ve-he-thau-kinh-bt-3

+ Chùm tia tới song song ứng với:

   → Chùm tia ló là chùm tia song song

b) + L1;L2 đều là thấu kính hội tụ.

bai-30-giai-bai-toan-ve-he-thau-kinh-bt-4

+ L1 là thấu kính hội tụ, L2 là thấu kính phân kì.

bai-30-giai-bai-toan-ve-he-thau-kinh-bt-5

+ L1 là thấu kính phân kì, L2 là thấu kính hội tụ.

bai-30-giai-bai-toan-ve-he-thau-kinh-bt-6

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Vật Lý

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 3 Trang 195
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 11 Bài 5 Trang 195
Xem lại kiến thức bài học