Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Ngữ Văn 7»Bài 1: Tiếng Nói Của Vạn Vật (Thơ Bốn Ch...»Bài 9: Tóm tắt ý chính do người khác trì...

Bài 9: Tóm tắt ý chính do người khác trình bày

Lý thuyết Tóm tắt ý chính do người khác trình bày Văn 7 bộ sách giáo khoa CTST. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. Các thao tác tóm tắt

Bước 1: Nghe ý chính và ghi tóm tắt

Tập trung lắng nghe nội dung và chú ý vào ý chính của bài nói (vấn đề trọng tâm mà người nói sẽ trình bày).

 • Chú ý phần mở đầu và phần kết thúc.
 • Chú ý tốc độ nói. Thường người nói sẽ nói chậm, nhấn mạnh ở những chỗ trình bày ý chính và nói với tốc độ nhanh hơn ở những ý bổ trợ.
 • Chú ý từ khóa của bài nói.
 • Chú ý các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ như: sơ đồ, bảng, hình ảnh,... Các phương tiện này thường được sử dụng để làm rõ ý chính của bài nói.
 • Kết hợp lắng nghe và ghi chép bằng cách:
  • Ghi ngắn gọn bằng ngôn từ của mình, ghi dưới dạng cụm từ, từ khóa.
  • Sử dụng các kí hiệu, gạch đầu dòng để làm nổi bật các ý.
  • Thể hiện các ý chính dưới dạng sơ đồ.

Bước 2: Đọc lại và chỉnh sửa

Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót (nếu có).

Xác định với người nói về nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi với người nói ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác.

Trao đổi phần tóm tắt với những người nghe khác để chỉnh sửa cho chính xác.

II. Thực hành tóm tắt ý chính do người khác trình bày

Học sinh thực hành phần tóm tắt dựa trên bài nói của các bạn khác trong quá trình học tập trên lớp.

Học sinh tập tóm tắt nội dung của người khác qua một đoạn video ngắn, ...

III. Trao đổi về phần tóm tắt

Học sinh đọc bài của mình

Trao đổi với người nói về nội dung tóm tắt

Trao đổi với người nói ý kiến em chưa hiểu…

Nội dung kiểm tra

Đạt

Chưa đạt

Có đầy đủ các thông tin chính của bài trình bày

 

 

Trình bày thông tin ngắn gọn dưới dạng từ/ cụm từ, kí hiệu

 

 

Trình bày rõ ràng, có tính hệ thống (biết dung số thứ tự, kí hiệu abc, gạch đầu dòng…để trình bày các ý chính)

 

 

Thể hiện các ý chính dưới dạng sơ đồ

 

 

IV. Luyện tập, củng cố, mở rộng

Bài tập cụ thể

Học sinh đưa ra quan điểm của bản thân về vấn đề: “Học sinh THCS với Bạo lực học đường”.

 • Giáo viên yêu cầu 4 học sinh đại diện cho 4 nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình sau khi đã thảo luận về vấn đề: “Học sinh THCS với Bạo lực học đường”.
 • Các học sinh còn lại tóm tắt phần trình bày của bạn vào trong tập

 * Học sinh vận dụng thao tác tóm tắt đề ghi lại phần trình bày của 4 nhóm. Sử dụng bảng kiểm để kiểm tra phần tóm tắt của mình


Giáo viên biên soạn: Nguyễn Tiến Lực

Đơn vị: Trung tâm Đức Trí – Quận Bình Tân

Tác giả: Nguyễn Tiến Lực

Bài 8: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn hoặc năm chữ
Bài 10: Ôn tập