Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Toán 6»Số Tự Nhiên»Bài 1: Tập Hợp. Phần Tử Của Tập Hợp

Bài 1: Tập Hợp. Phần Tử Của Tập Hợp

Lý thuyết bài tập hợp phần tử của tập hợp môn toán 6 bộ sách chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Làm quen với tập hợp

Tập hợp là một khái niệm thường gặp trong Toán học và trong cuộc sống.

Ví dụ: Các đồ vật trên bàn ở Hình 1 gồm: thước kẻ, bút, êke, sách tạo thành một tập hợp.

Trong đó mỗi đồ vật được gọi là một phần tử của (thuộc) tập hợp đó.

bai-1-tap-hop-phan-tu-cua-tap-hop-01

2. Các kí hiệu

  • Người ta thường dùng các chữ cái in hoa A, B, C, … để kí hiệu tập hợp.
  • Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;”. Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.
  • Phần tử x thuộc tập hợp A được kí hiệu là x ∈ A, đọc là “x thuộc A”.
  • Phần tử y không thuộc tập hợp A được kí hiệu là y  A, đọc là “y không thuộc A”.

(SGK, trang 7)

Ví dụ: Gọi A là tập hợp các đồ vật trên bàn ở Hình 1.

Ta có: A = {thước kẻ; bút; êke; sách}

Nên:  sách A, tẩy A

3. Cách cho tập hợp

Để cho một tập hợp, thường có hai cách:

  • Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp.
  • Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

(SGK, trang 8)

Ví dụ: Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 7. Hãy viết tập hợp A theo hai cách.

Cách 1: A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}

Cách 2: A = {x | x là số tự nhiên và x < 7}


Biên soạn: Hạp Thị Nam (Giáo viên Trung Tâm Đức Trí - Quận Bình Tân)

Tác giả: Hạp Thị Nam

Bài 2: Tập Hợp Số Tự Nhiên. Ghi Số Tự Nhiên