Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Toán 6»Số Tự Nhiên»Bài 10: Số Nguyên Tố. Hợp Số. Phân Tích ...

Bài 10: Số Nguyên Tố. Hợp Số. Phân Tích Một Số Ra Thừa Số Nguyên Tố

Lý thuyết bài Số Nguyên Tố. Hợp Số. Phân Tích Một Số Ra Thừa Số Nguyên Tố môn Toán 6 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập một cách đầy đủ, dễ hiểu và chính xác.

Xem thêm

1. Số nguyên tố. Hợp số

  • Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  • Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 có nhiều hơn hai ước.

(SGK, trang 31)

Ví dụ:

- Số 13 là số nguyên tố vì số 13 chỉ có hai ước là 1 và 13.

- Số 12 là hợp số vì số 12 có nhiều hơn hai ước.

  • Chú ý: Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số.

(SGK, trang 31)

2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

a. Thế nào là phân tích một số ra thừa số nguyên tố?

Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

(SGK, trang 32)

Ví dụ:

12 = 2 . 2 . 3 (hoặc viết gọn là 12 = 22 . 3)

  • Chú ý:

- Mọi số tự nhiên lớn hơn 1 đều phân tích được thành tích các thừa số nguyên tố.

- Mỗi số nguyên tố chỉ có một dạng phân tích ra thừa số nguyên tố là chính số đó.

- Có thể viết gọn dạng phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách dùng lũy thừa.

(SGK, trang 32)

b. Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Cách 1: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc.

Muốn phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố theo cột dọc, ta chia số đó cho các ước là số nguyên tố của nó. (Nên chia theo thứ tự từ ước nhỏ nhất đến ước lớn nhất)

Ví dụ: Phân tích số 280 ra thừa số nguyên tố theo cột dọc.

bai-10-so-nguyen-to-hop-so-phan-tich-mot-so-ra-thua-so-nguyen-to-01

 

 Vậy 280 = 23 . 5 .7

  • Chú ý: Khi viết kết quả phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ta thường viết các ước nguyên tố theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

(SGK, trang 33)

Cách 2: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cây.

Ta có thể phân tích số 24 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây như sau:

 bai-10-so-nguyen-to-hop-so-phan-tich-mot-so-ra-thua-so-nguyen-to-02

 

  • Nhận xét: Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì ta cũng được cùng một kết quả.

 (SGK, trang 33)


Biên soạn: Hạp Thị Nam

SĐT: 0764199010 (bạn đọc thắc mắc liên hệ)

Đơn vị: Trung Tâm Đức Trí - 0286 6540419

Địa chỉ: 26/5 đường số 4, KP 3, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. HCM

Fanpage: https://www.fb.com/ttductri

Tác giả: Hạp Thị Nam

Bài 9: Ước Và Bội
Bài 12: Ước Chung. Ước Chung Lớn Nhất