Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Toán 6»Số Tự Nhiên»Bài 2: Tập Hợp Số Tự Nhiên. Ghi Số Tự Nh...

Bài 2: Tập Hợp Số Tự Nhiên. Ghi Số Tự Nhiên

Lý thuyết bài tập hợp số tự nhiên ghi số tự nhiên môn toán 6 bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Tập hợp N và N*

• Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N

N = {0; 1; 2; 3; 4; 5; …}

• Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*

N*= {1; 2; 3; 4; 5; …}

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

  • Các số tự nhiên được biểu diễn trên tia số bởi các điểm cách đều nhau như hình dưới đây:

bai-2-tap-hop-so-tu-nhien-ghi-so-tu-nhien

  • Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bằng một điểm trên tia số.
  • Khi biểu diễn điểm trên tia số nằm ngang nếu trong hai số tự nhiên a; b khác nhau và a < b thì điểm a nằm bên trái điểm b.
  • Ta viết a ≤ b để chỉ a < b hoặc a = b, b ≥ a để chỉ b > a hoặc b = a.
  • Tính chất bắc cầu: Nếu a < b và b < c thì a < c.

(SGK, trang 11)

Ví dụ: So sánh a và 2025, biết rằng a < 2022.

Vì a < 2022 và 2022 < 2025 nên a < 2025.

3. Ghi số tự nhiên

3.1. Hệ thập phân

Cấu tạo thập phân của một số:

  • Kí hiệu chỉ số tự nhiên có hai chữ số với chữ số hàng chục là a (a≠0), chữ số hàng đơn vị là b. Ta có:

 = a  x 10 + b

  • Kí hiệu chỉ số tự nhiên có hai chữ số với chữ số hàng trăm là a (a≠0), chữ số hàng chục là b, chữ số hàng đơn vị là c. Ta có:

 = a x 100 + b x 10 + c

  • Với các số cụ thể thì không viết dấu gạch ngang ở trên. Chẳng hạn:

Số 13 có 1 chục và 3 đơn vị, nghĩa là 13 = 10 + 3

Số 543 có 5 trăm, 4 chục và 3 đơn vị, nghĩa là 543 = 5 × 100 + 4 × 10 + 3

(SGK, trang 11)

3.2. Hệ La Mã

Chữ số La Mã

I

V

X

Giá trị tương ứng trong hệ thập phân

1

5

10

Khi ghép các chữ số La Mã I, V, X với nhau ta có thể viết được số mới.

(SGK, trang 11)

  • Chú ý: Chữ số thêm vào bên phải là cộng thêm và chữ số thêm vào bên trái là trừ đi (nhỏ hơn chữ số gốc).

Ví dụ:

Số tự nhiên

12

17

20

24

Số La Mã

XII

XVII

XX

XXIV


Biên soạn: Hạp Thị Nam (Giáo Viên Trung Tâm Đức Trí - Quận Bình Tân)

Tác giả: Hạp Thị Nam

Bài 1: Tập Hợp. Phần Tử Của Tập Hợp
Bài 3: Các Phép Tính Trong Tập Hợp Số Tự Nhiên