Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Toán 6»Số Tự Nhiên»Bài 7: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 2, Cho 5

Bài 7: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 2, Cho 5

Lý thuyết bài dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 môn toán 6 bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Dấu hiệu chia hết cho 2

Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 (tức là chữ số chẵn) thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

(SGK, trang 24)

Ví dụ: 14  2; 700  2

2. Dấu hiệu chia hết cho 5

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

(SGK, trang 25)

Ví dụ: 230  5; 105  5


Biên soạn: Hạp Thị Nam (Giáo viên Trung tâm Đức Trí - Quận Bình Tân)

Tác giả: Hạp Thị Nam

Bài 6: Chia Hết Và Chia Có Dư. Tính Chất Chia Hết Của Một Tổng
Bài 8: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 3, Cho 9