Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 10»Phản Ứng Oxi Hóa - Khử»Bài 17: Phản Ứng Oxi Hóa - Khử

Bài 17: Phản Ứng Oxi Hóa - Khử

Lý thuyết bài Phản Ứng Oxi Hóa - Khử môn Hóa 10 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Phản ứng oxi hóa - khử là gì?

1.1 Xét phản ứng có oxi tham gia

1.2 Xét phản ứng không có oxi tham gia

1.3 Phản ứng oxi hóa – khử

2. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử

3. Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa – khử trong thực tiễn

3.1 Phản ứng oxi hóa - khử trong đời sống

3.2 Phản ứng oxi hóa - khử trong sản xuất

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa