Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 12»Polime Và Vật Liệu Polime»Bài 13: Đại Cương Về Polime

Bài 13: Đại Cương Về Polime

Lý thuyết bài Đại Cương Về Polime hóa 12 bộ sách giáo khoa. Cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Khái niệm Polime là gì?

2. Đặc điểm cấu trúc Polime

3. Tính chất vật lí của Polime

4. Tính chất hóa học của Polime

5. Phương pháp điều chế Polime

6. Ứng dụng của Polime

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa