Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 8»Oxi - Không Khí»Bài 25: Sự Oxi Hóa - Phản Ứng Hóa Hợp - ...

Bài 25: Sự Oxi Hóa - Phản Ứng Hóa Hợp - Ứng Dụng Của Oxi

Lý thuyết bài Sự oxi hóa - phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi môn Hóa 8 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. Sự oxi hóa

  • Là sự tác dụng của oxi với một chất.

Ví dụ:


bai-25-su-oxi-hoa-phan-ung-hoa-hop-ung-dung-cua-oxi-hinh-1
Oxit sắt

II. Phản ứng hóa hợp

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Phản ứng cần nâng nhiệt độ lên để khơi mào phản ứng lúc đầu, các chất sẽ cháy, tỏa nhiều nhiệt gọi là phản ứng tỏa nhiệt.

III. Ứng dụng của oxi

Khí oxi cần thiết để duy trì sự hô hấp của người và động vật và cần cho sự đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

 bai-25-su-oxi-hoa-phan-ung-hoa-hop-ung-dung-cua-oxi-hinh-2


Bài tập về sự oxi hóa và phản ứng hóa hợp của Trường Nguyễn Khuyến

1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho biết ứng dụng nào dưới đây không phải của oxi?

  1. Sử dụng trong đèn xì oxi - axetilen.
  2. Cung cấp oxi cho bệnh nhân khó thở
  3. Phá đá bằng hỗn hợp nổ có chứa oxi lỏng
  4. Điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm

Câu 2. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp

A. NaOH + HCl → NaCl + H2

B. 2Mg + O2 2MgO

C. 2KClO3 2KCl + 3O2

D. 2Na+ 2H2O → 2NaOH + H2

Câu 3: Tục ngữ có câu “Nước chảy đá mòn”. Câu nói đó nếu xét theo khía cạnh hoá học thì được mô tả theo phương trình hoá học sau: CaCO3 + CO2 + H2O  -> Ca(HCO3)2 Phản ứng trên thuộc loại:

A. Phản ứng hoá hợp.    

B. Phản ứng phân huỷ.

C. Phản ứng thế.

D. Phản ứng trao đổi.

Bài 4: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?  

A. Sự quang hợp của cây xanh 

B. Sự cháy của than, củi, bếp ga

C. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt 

D. Sự hô hấp của động vật

Câu 5: Chọn đáp án sai

A. Sự tác dụng của oxi với 1 chất là sự oxi hóa

B. Lò luyện gang dùng không khí giàu oxi

C. Cu + H2SO4→ CuSO4+ H2 là phản ứng hóa hợp

D. Đèn xì oxi- axetilen là một trong những ứng dụng của oxi

Đáp án:

1

2

3

4

5

D

B

A

A

C

2. Bài tập tự luận

Câu 1: Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

  1. Sự tác dụng của oxi với một chất là ……
  2. Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có …… được tạo thành từ hai hay nhiều ……
ĐÁP ÁN
  1. Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.
  2. Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất tham gia.

Câu 2: Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa:

Phương trình phản ứng

Có sự oxi hoá

Không

1) 2H2 + O2 2H2O

2) 2Cu + O2 2CuO

3) H2O + CaO →Ca(OH)2

4) 3H2O + P2O5 →2H3PO4


ĐÁP ÁN

Phương trình 1, 2 có xảy ra sự oxi hóa.

Câu 3: Mỗi giờ một người lớn hít vào trung bình 0,5m3 không khí, có thể giữ lại 1/3 lượng khí oxi có trong không khí đó. Như vậy thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình thể tích khí oxi là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

1 ngày đêm = 24 giờ

1 ngày đêm người đó hít vào số m3 không khí là: 24. 0,5 = 12 m3

Vì cơ thể chỉ giữ lại 1/3 lượng khí oxi có trong không khí  thực tế người đó cần trung bình thể tích khí oxi là: V = 12/3 = 4 m3

Câu 4: (Bài 25.7/ SBT trang 35). Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó.

ĐÁP ÁN

Gọi công thức hóa học của oxit là: SxOy.

 32.x + 16.y (đvC)

Theo đề bài oxi chiếm 60% về khối lượng nên ta có:

Vậy công thức hóa học của oxit là SO3.


Giáo viên soạn: Cô Vương Lê Ái Thảo

Đơn vị: Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (Bình Dương)

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Bài 24: Tính Chất Của Oxi
Bài 26: Oxit