Picture of the author
Picture of the author
SGK Ngữ Văn 11»1»Bài 4: Tự tình của Hồ Xuân Hương (Bài II...

Bài 4: Tự tình của Hồ Xuân Hương (Bài II)

Nội dung bài Tự tình của Hồ Xuân Hương môn Văn 11 bộ SGK bao gồm bố cục, hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung, nghệ thuật và tóm tắt nội dung chính một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1.1. Tìm hiểu chung

a. Tác giả

b. Tác phẩm

1.2. Đọc - Hiểu văn bản

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Văn