Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 11»Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng»Bài 1: Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng Ở ...

Bài 1: Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng Ở Rễ

Lý thuyết bài Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ môn Sinh 11 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút

1. Hấp thụ nước

2. Hấp thụ ion khoáng

II. Ảnh hưởng của môi trường đến sự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 4: Vai Trò Của Các Nguyên Tố Khoáng