Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 11»Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng»Bài 4: Vai Trò Của Các Nguyên Tố Khoáng

Bài 4: Vai Trò Của Các Nguyên Tố Khoáng

Lý thuyết bài Vai trò của các nguyên tố khoáng môn Sinh 11 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 1: Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng Ở Rễ