Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 12»Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị»Bài 1: Gen, Mã Di Truyền Và Quá Trình Nh...

Bài 1: Gen, Mã Di Truyền Và Quá Trình Nhân Đôi ADN

Lý thuyết bài Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN môn Sinh 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. GEN

1. Khái niệm

2. Cấu trúc chung của gen cấu trúc

II. MÃ DI TRUYỀN

III. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

1. Vị trí

2. Thành phần tham gia

3. Nguyên tắc

4. Diễn biến

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 4: Đột Biến Gen