Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 12»Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị»Bài 4: Đột Biến Gen

Bài 4: Đột Biến Gen

Lý thuyết bài Đột biến gen môn Sinh 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

I. KHÁI QUÁT VÀ CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN GEN

1. Khái niệm

2. Các dạng đột biến gen

II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ PHÁT SINH ĐỘT BIẾN GEN

1. Nguyên nhân

2. Cơ chế phát sinh đột biến gen

a. Sự kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN

b. Tác động của các nhân tố đột biến

III. HẬU QUẢ VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỘT BIẾN GEN

1. Hậu quả của đột biến gen

2. Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Bài 1: Gen, Mã Di Truyền Và Quá Trình Nhân Đôi ADN